รหัสสินค้า : 979
ร้านค้า :  Energy  - เชื่อมต่อและโอนถ่ายข้อมูลผ่านหัว Type C
- ความยาวสายชาร์จ 2000mm
- จ่ายไฟ 2.4A[max]
- Data Transmission 480MB/S
- สินค้ารับประกัน 3 เดือน