นโยบายการคืนสินค้า

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566

 

ในกรณีที่ผู้ซื้อกดปุ่ม ตรวจสอบและยืนยันสินค้า” ไปแล้ว จะไม่สามารถทำการขอคืนเงินหรือคืนสินค้าในแอปพลิเคชันได้ โดย CIVILI B2B อยากให้ผู้ซื้อทำการตรวจสอบเมื่อสินค้าถึงมือแล้วจริงๆ จึงค่อยกดปุ่มยืนยันในระบบเป็นลำดับถัดไป

 

ผู้ขายมีเวลา 3 วันที่จะยื่นข้อพิพาท หากไม่เห็นด้วยกับเหตุผลในการคืนสินค้า/คืนเงินหรือการตัดสิน ในกรณีดังกล่าว CIVILI B2B จะมีการสอบสวนและดำเนินการแก้ไขอย่างยุติธรรมตามหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายให้มา โดย CIVILI B2B จะดำเนินการพิจารณาข้อพิพาท โดยยึดหลักสอดคล้องและเป็นไปตาม เงื่อนไขการให้บริการภายใต้นโยบาย CIVILI B2B   

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ซื้อที่ส่งคืนสินค้าบน CIVILI B2B มีดังนี้

เหตุผลขอคืนเงิน/คืนสินค้าที่ผู้ซื้อสามารถเลือกได้ จะขึ้นอยู่กับประเภทร้านค้า

 

1. เหตุผลในการคืนสินค้าของร้านค้า CIVILI B2B

- ฉันไม่ได้รับพัสดุของคำสั่งซื้อนี้

- ได้รับสินค้าไม่ครบ/ชิ้นส่วนไม่ครบ

- ได้รับกล่องเปล่า / ได้รับสินค้าต้องสงสัย (เช่น ร้านค้าจงใจส่งสินค้าอื่นมาแทน)

- ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง เช่น ไซซ์ผิด สีผิด สินค้าผิด

- สินค้าสภาพไม่ดี หรือมีความเสียหาย

- การทำงานของสินค้าไม่สมบูรณ์

- สินค้ามีความแตกต่างจากรายละเอียดมาก 

- สินค้าผิดลิขสิทธิ์ 

- เปลี่ยนใจ*

 

2. ประเภทของสินค้าที่ไม่สามารถทำการขอคืนด้วยเหตุผล เปลี่ยนใจ” ได้แก่:

- อาหารและเครื่องดื่ม

- เครื่องประดับและโลหะมีค่า เช่น เงินทองเพชร เป็นต้น

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สินค้าที่กรอกใบรับประกันแล้วมีเลข serial number เป็นต้น

- ของใช้ส่วนตัว ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย เช่น ผลิตภัณฑ์อาบน้ำเครื่องสำอางค์ที่ใช้กับดวงตา เป็นต้น 

- สินค้าแม่และเด็ก ที่เกียวข้องกับสุขอนามัย เช่น อุปกรณ์ปั้มนมจุกนมปลอม เป็นต้น 

- อาหารเสริมและยา

- เครื่องแต่งกาย ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย เช่น ชุดชั้นในกางเกงในถุงเท้าชุดว่ายน้ำ เป็นต้น 

- สินค้าขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์ตู้เย็น เป็นต้น 

- สินค้าสั่งผลิต (made-to-order) เช่น เสื้อผ้าสั่งตัดสีทาบ้านสายนาฬิกาแว่นสายตา เป็นต้น 

- สินค้าดิจิทัล เช่น โค้ดส่วนลด เป็นต้น 

- สินค้าแบบสุ่มเลือก เช่น ชุดโมเดลการ์ตูนที่มีการแสดงโมเดลตัวอย่างหลากหลายแบบ ซึ่งผู้ซื้อจะสั่งซื้อสินค้าโดยที่ไม่สามารถระบุเลือกโมเดลได้ เป็นต้น