รหัสสินค้า : 8690
ร้านค้า :  บอลหมูสด  สันในหมู 1 กิโลกรัม

จัดส่ง ด้วยรถห้องเย็นขนส่งอาหารแช่แข็ง__
_