รหัสสินค้า : 8688
ร้านค้า :  บอลหมูสด  หมูเนื้อแดง 1 กิโลกรัม หมูสดจากร้าน

จัดส่ง ด้วยรถห้องเย็นขนส่งอาหารแช่แข็ง___