รหัสสินค้า : 735
ร้านค้า :  มิว&วี​ Aloe​ Vera✅ องค์ปู่กับองค์แม่ย่าสีตามวันเกิดหรือตามความชอบ​ ทำจากริบบิ้นขอบทอง 1 เศียร​

ขนาดพานกว้าง 5.6 นิ้ว
องค์สุงประมาณ 8 นิ้ว
กว้างประมาณ 2.5 นิ้ว

✅ ใช้สำหรับบูชาองค์ปู่พญานาคเสริมบารมี​ ขอพรค้าขายและรับทรัพย์จากปู่และย่า
สั่งตามสีที่ต้องการล่วงหน้า 3 วัน

⭕ ระบุสีที่ต้องการในหมายเหตุ