รหัสสินค้า : 7063
ร้านค้า :  อัญอัญขนมอบกรอบ  วัตถุดิบที่ใช้ไม่มีสารกันบูดส่วนผสมของทองม้วนกรอบ
1.ไข่ไก่
2.กะทิ
3.น้ำปูนใส
4.แป้งสาลี
5.น้ำมันสำหรับทอดแกะถุงทานแนะนำไม่เเก็บใว้ในตู้เย็น,ควรปิดปากถุงให้สนิทอุนภูมิปกติ