รหัสสินค้า : 6464
ร้านค้า :  ครูน้อย จุรีพรขนมถั่งทองพิมพ์ หวานหอม มัน ละมุนลิ้นขนมถั่งทองพิมพ์ หวานหอม มัน ละมุนลิ้นเก็บได้นาน3-6เดือน