รหัสสินค้า : 5119
ร้านค้า :  P.M. Anz Beauty Shopping  ผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับซักผ้า ช่วยทำความสะอาดเสื้อผ้า สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องซักผ้าและสำหรับซักมือ ให้ความสะอาดล้ำลึกถึงเส้นใย มีกลิ่นหอมสำหรับซักมือ :
- ผสมผลิตภัณฑ์ 50 มล. ต่อน้ำ 5 ลิตร แช่ผ้าทิ้งไว้ 5 นาที
- ขยี้เบาๆ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

สำหรับซักเครื่องฝาบน :
- เทผลิตภัณฑ์ 50 มล. ลงในช่องผลิตภัณฑ์ของเครื่องซักผ้า ถ้าไม่มีช่องเทผลิตภัณฑ์ ให้เทลงไปในน้ำ อย่าให้โดนผ้าที่จะซัก
- แล้วเดินเครื่องตามปกติ (สำหรับผ้า 15-20 ชิ้น)

สำหรับซักเครื่องฝาหน้า :
- เทผลิตภัณฑ์ 40 มล. ลงในช่องผลิตภัณฑ์ของเครื่องซักผ้า ถ้าไม่มีช่องเทผลิตภัณฑ์
ให้เทลงไปในน้ำ อย่าให้โดนผ้าที่จะซัก
- แล้วเดินเครื่องตามปกติ (สำหรับผ้า 15-20 ชิ้น)1. ห้ามรับประทาน
2. ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนังหรือสูดดม
3. ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการใช้หรือหยิบจับควรล้างถุงมือยางและรองเท้ายาง และมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
4. ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์หรือภาชนะบบรุที่ใช้หมดแล้วลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ