รหัสสินค้า : 3772
ร้านค้า :  P.M. Anz Beauty Shoppingไหมขัดซอกฟันแบบด้าม (50ชิ้น) ใช้ทำความสะอาดช่องฟันที่เข้าถึงยากใช้ทำความสะอาดช่องฟันที่เข้าถึงยาก