รหัสสินค้า : 3601
ร้านค้า :  โกศล ต้นไม้  ต้นพลูด่างงาช้าง ไม้ฟอกอากาศ