รหัสสินค้า : 11984
ร้านค้า :  สารพัดช็อป  ผงซักฟอกซื่อสัตย์ ขนาด 3000 กรัม
คุณภาพดีคู่คุณธรรม ซักสะอาดมั่นใจ ผ้าขาวสว่างสดใส

-ซักผ้าสะอาดมั่นใจ
-ผ้าขาวสว่างใส
-กลิ่นหอมดึงดูดซักผ้า สะอาด กลิ่นหอมสดชื่น