รหัสสินค้า : 11697
ร้านค้า :  ร้านพี่กันยา  ขจัดคราบฝั่งแน่นไดอย่างสะอาดหมดจด
สำหรับชักเครื่อง
เทผลิตภัณท์ลงในฝาครอปเทลงคราบสกปรกเล็กน้อยแล้วถูเบาๆเทผลิตภัณท์ที่เหลือลงผ้าเปิดชักตามปกติ
สำหรับชักมือ
ใช้ผลิตภัณท์อย่างน้อย1-2ฝาต่อผ้่า15-20ชิ้นSKU3084778142_ TH_11345148286