รหัสสินค้า : 11556
ร้านค้า :  ร้านพี่นาง  ใช้ซักผ้า-ผสมน้ำเก็บให้มิดชิด